.............................................................................................

GHOUST OF GERONIMO Randy Dog
     
       
             
.............................................................................................

KRONOS
Randy Dog
 
         
     
.............................................................................................

CHANGE Randy Dog
   
     
     
   
        
.............................................................................................

MADELAIN Dog Arabat
       
       
        
.............................................................................................

ISIS Dog Arabat
          
         
       
           
.............................................................................................

ISCHA Dog Arabat
 
           
       
   
 
.............................................................................................

BONNA Randy Dog
  
     
     
       
     
.............................................................................................

CHUARA Dog Arabat
       
   
     
.............................................................................................

CAILLE Deabei
     
     
   
       
   
.............................................................................................

AMATHA Vakutex
         
     
.............................................................................................

ANDZULI od Kacky
 
.............................................................................................

.::   PHOTOS TOGETHER   ::.
.............................................................................................


our tervuerenc - year 2010


Bonna Randy Dog, Caille Deabei and AltaRandy Dog

 
Andzuli od Kacky and Caille Deabei

..................

Caille Deabei and Bonna Randy Dog - photos from USA:
     


©  
2007-2008 Randy Dog